Disclaimer BirthCoach B.V.

BirthCoach B.V. gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56649061. BirthCoach App is te downloaden via de Google Playstore of Apple App Store op uw mobiele apparaat.

BirthCoach App is bedoeld om zwangere vrouwen in hun eigen kracht te zetten. De app biedt zwangeren de mogelijkheid om thuis te oefenen met meditaties, ademhalingsoefeningen en daarnaast krijgen ze betrouwbare informatie aangeboden in mini-podcasts. BirthCoach app geeft de regie aan alle zwangeren en stelt hen in staat zich optimaal voor te bereiden op hun bevalling.

De hulpmiddelen en informatie in de applicatie kan niet in de plaats komen van een behandeling door een verloskundige of andere verloskundig zorgverlener. Bel bij twijfel dus altijd uw verloskundig zorgverlener.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van BirthCoach, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar support@birthcoach.nl of contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website.

Let op, als u vragen heeft over de informatie in de applicatie of over uw zwangerschap, dan moet u contact opnemen met uw verloskundig zorgverlener. Indien u het niet eens bent met de informatie en content in de  BirthCoach App, doe dan vooral wat in uw ogen wel juist is. De applicatie is gebaseerd op basis van protocollen en standaarden, de persoonlijke situatie kan daarvan afwijken. Beslissingen die u neemt op basis van gegeven informatie en gegenereerd advies, blijven te allen tijde voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel BirthCoach B.V. zich inspant om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt BirthCoach B.V. expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie is specifiek gericht op het Nederlandse publiek. BirthCoach B.V. beheert en onderhoudt de informatie vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen.

BirthCoach B.V. is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met gebruik van de applicatie BirthCoach App of BirthCoach VR.