Privacyverklaring BirthCoach B.V.

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 01 augustus 2023.

BirthCoach B.V. heeft een website (https://www.birthcoach.nl), een mobiele applicatie ‘BirthCoach App’ en VR software ‘BirthCoach VR’.

Via de website kunt u achtergrondinformatie vinden over ‘BirthCoach VR’ en ‘BirthCoach App’. BirthCoach VR is een product van BirthCoach B.V. en is een virtual reality bril die door verloskundig zorgverleners, zoals ziekenhuizen, geboortecentra en verloskundigen praktijken, kan worden gekocht zodat hun patiënten en cliënten hier gebruik van kunnen maken. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om via een contactformulier in contact te komen met BirthCoach B.V.

De mobiele applicatie ‘BirthCoach App’ is ook een product van BirthCoach B.V. en kan gedownload worden door alle zwangeren via de App Store of de Google Play Store. Met deze applicatie kunnen zwangere vrouwen zich optimaal thuis voorbereiden op hun bevalling.

In het kader van bovenstaande dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen. Dit geldt voor zowel de website als de mobiele applicatie. In deze privacyverklaring lees je duidelijk wanneer het over enkel de website of de mobiele applicatie ‘BirthCoach App’ gaat.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort.

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact via onze website

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, het contactformulier op de website invult of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Zakelijke informatie (indien je vanuit zakelijk oogpunt contact opneemt)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Mobiele applicatie ‘BirthCoach App’

Wij bieden een mobiele applicatie aan via de App Store en Google Play. Via de app kun je gebruik maken van onze dienstverlening (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Uitgerekende datum zwangerschap
 • Apple ID of Google Play account

Wij bewaren jouw gegevens zolang als je de applicatie hebt. Nadat je de applicatie hebt verwijderd, verwijderen wij jouw gegevens, omdat we er dan vanuit gaan dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten.

Notificaties in de mobiele applicatie ‘BirthCoach App’

Wanneer je gebruik maakt van onze applicatie, kan je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Zo kan je bijvoorbeeld een melding ontvangen als er een nieuw bericht voor jou klaar staat binnen de applicatie. Deze melding verschijnt dan op jouw apparaat.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Unieke user-ID

Wij gebruiken deze gegevens enkel wanneer jij hier toestemming voor gegeven hebt. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen van de applicatie.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

BirthCoach B.V. deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken
 • Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Hostingpartij
 • Hulpmiddelenleveranciers
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners en incassobureaus
 • Partners

Indien onze leverancier buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) is gevestigd zorgen wij ervoor dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van BirthCoach B.V. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de betreffende social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 • Instagram (privacyverklaring)
 • LinkedIn (privacyverklaring)

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via support@birthcoach.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar support@birthcoach.nl of contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

E-mailadres:
support@birthcoach.nl

Contactformulier:
www.birthcoach.nl/support/contact